Wedstrijdregelement MACD 2017

MACD Clubwedstrijden 2017

Doel:

Het doel van de MACD Clubwedstrijden is het RC rijden voor de leden weer aantrekkelijk(er) te maken. In het verleden werd met RC auto’s gereden die allemaal waren voorzien dezelfde motor. De tuning, afstelling, de accu’s en de tandwiel verhoudingen werden vrijgelaten. Het resultaat was dat het rijden uitdagend was omdat het veelal aankwam op de bestuurder i.p.v. de auto en techniek. Met de komst van Brushless motoren en lipo accu’s werden de onderlinge verschillen te groot en verdween uiteindelijk de uitdaging in het rijden. Door clubwedstrijden te organiseren en oa. motoren aan banden te leggen, hopen we de uitdaging in het rijden terug te brengen. Om tegemoet te komen aan de wensen van de leden worden in 2017, races in 3 klassen georganiseerd. Stock Toerwagen Klasse (17.5T), F1 klasse. (21,5T) en Mini (Crason Cupmachine)

Algemeen regelement:

We gebruiken het telsysteem van Robitronic, iedere rijder heeft in zijn auto een voorgeschreven transponder zitten van dit type. Alle deelnemende RC auto’s dienen on-road auto’s te zijn in de schaal: 1/10 en te beschikken over een elektrisch aandrijving. · Alle elektromotoren dienen van het 540 Type te zijn. · Alle voertuigen dienen op de baan te allen tijde te zijn voorzien van een bijbehorende 1/10 body en mogen geen uitstekende (oa scherpe delen etc) hebben. · Het is niet toegestaan om tijdens een kwalificatie of race achteruit te rijden. (Deze functie dient te zijn uitgeschakeld.) H Het is niet toegestaan gripverhogende smeermiddelen te gebruiken. Het is, tijdens de kwalificatie en de race niet toegestaan gebruik te maken van een boost en/of turbo functionaliteit, andere ondersteunende software, elektronische systemen of hulpmiddelen. ( AVC Spektrum, gyro’s) Rijders dienen, indien mogelijk, gebruik te maken van de aanwezige rijderstelling. Een clublid mag maximaal aan 3 raceklassen deelnemen. Door de wedstrijdleiding kan voorafgaand aan de kwalificatie en/of race worden bepaald, om bij geringe deelname, klassen samen te voegen. Aanwijzingen van officials dienen te worden opgevolgd. Niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot diskwalificatie Je mag zelf de keuze bepalen welke klasse men wil rijden, de keuze is vrij in 1, 2 of alle 3 klassen te starten. Er worden tijdens de wedstrijden series heats verreden. Tussen elke serie is er een kwartier sleuteltijd, dus niet sleutelen tijdens de series maar pas in de pauzes Het is toegestaan om een extra auto in te zetten bij ongeschikt zijn van de eerste keus auto (pech of verkeerde keuze)

Keuring:

Voorafgaand aan elke kwalificatie worden de deelnemende wedstrijd auto’s gekeurd door een Technische Commissie of wedstrijdleider (TC) aan de hand van de geldende technische eisen per klasse. De auto’s worden door de rijder aan de TC aangeboden. Immers dit is juist de basis van deze technische hobby, binnen de regels moet je kunnen veranderen. Echter het verwisselen van een motor en/of chassis mag slechts gebeuren met toestemming de TC. Indien een rijder zich niet houdt aan de regels, die voor die specifieke klasse gelden, wordt deze gediskwalificeerd voor de race of worden de al behaalde punten een volgende rijder gegeven. Een niet gekeurde auto wordt niet toegelaten tot de wedstrijd.

Diskwalificatie en stilleggen race:

Een rijder kan tijdens een race worden gediskwalificeerd vanwege (onsportief) zijn rijgedrag op de baan. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn; moedwillig snijden van een andere rijder, niet voor laten gaan van een snellere auto, moedwillig schade toebrengen aan een auto van een andere rijder of het veroorzaken van een onveilige situatie. Afhankelijk van het incident kan door de wedstrijdleiding een stop en go penalty van 3 seconden op een nader aan te wijzen plaats worden toegekend, een ronde aftrek van beste resultaat en uiteindelijk diskwalificatie.

De Kwalificatie en de Finale:

Rijders worden, bij voldoende deelname per klasse, ingedeeld in heats van max 6 personen. Door het gebruik van “transponders” gebeurt het tellen nu automatisch. Er is een wedstrijdleider. De overige leden worden ingezet als baaninzetter. Indien alle heats zijn verreden wordt aan de hand van de resultaten de eindstand bepaald door de wedstrijdleider. De snelste 3 (drie)rijders worden rechtstreeks in de A finale geplaatst en overige rijders worden in de B finale geplaatst. Vanuit de B finale plaatsen zich de snelste drie van deze B finale zich in de A finale. · Om de startvolgorde per klasse te bepalen wordt per klasse 2 kwalificaties gereden, elke kwalificatie duurt 5 minuten. De kwalificatie met de meest gunstigste uitslag bepaalt de indeling in de A of B finale. · Per finale worden 2 heats verreden. De 1e heat is de sprint-finale van 5 minuten en de 2e heat is de endurance-finale van 7 minuten.

Volgorde finales:

1 F1 2 B Toerwagen 3 F1 4 B Toerwagen Hierna hernieuwde indeling van B naar A finale Toerwagen 5 A Toerwagen 6 A Toerwagen

Puntentelling:

Puntenverdeling A Finale 1e plaats - 40 punten 2e plaats - 35 punten 3e plaats - 30 punten 4e plaats - 28 punten 5e plaats - 26 punten 6e plaats - 24 punten 7e plaats - 22 punten 8e plaats - 20 punten 9e plaats - 18 punten 10e plaats - 16 punten 12e plaats - 14 punten 13e plaats - 12 punten Vanaf de 14e plaats krijgt iedere rijder n punt voor het deelnemen.

Schrapresultaat:

Een schrapresultaat is een te schrappen uitslag van een wedstrijd, mocht je een wedstrijd hebben gemist door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, of gewoon een wedstrijd hebben verknoeit mag iedereen een resultaat schrappen. Heb je wel alle wedstrijden gereden schrap je het slechtste resultaat. Bij 6 wedstrijden of meer zijn er twee schrapresultaten bij 5 of minder is er een schrapresultaat.

Stock Toerwagenklasse (17.5T):

Leeftijd vanaf 14 jaar ( afhankelijk van ervaring). Alle vier - en tweewiel aangedreven toerwagens zijn toegestaan. Deze dienen te zijn voorzien van onafhankelijke wielophanging. Toegestane accu’s zijn: 7,2V/ 6cell NIMH of 7.4V/2S LiPo. Het gebruik van foambanden is niet toegestaan. Binnen deze klasse wordt gereden met een vaste tandwieloverbrenging. Deze dient minimaal 4.50 of hoger te zijn. Minimaal gewicht van 1350 gr per chassis (incl. body) Alle borstelmotoren van tenminste 24T of hoger zijn toegestaan. Alle borstelloze motoren van tenminste 17.5T of hoger zijn toegestaan. De motoren mogen op geen enkele manier niet worden aangepast, worden verbeterd of worden versneld ( aanpassen van de vertiming). Regelaar vrij.

Formule 1:

Leeftijd vanaf 14 jaar ( afhankelijk van ervaring). Alle tweewiel aangedreven F1 wagens zijn toegestaan. Alleen rubberbanden van het merk RIDE type R1 of XR zijn toegestaan en de nieuwe serie banden van Ride (GR). Toegestane accu’s zijn: 7,2V/ 6cell NIMH of 7.4V/2S LiPo. Minimaal gewicht van 1050 gr per chassis (incl body) De maximale breedte is 195 mm Alle borstelmotoren van tenminste 27T of hoger zijn toegestaan. Alle borstelloze motoren van tenminste 21.5T of hoger zijn toegestaan. Regelaar vrij.

Mini (Carson CupMachine):

Toegelaten voor deze klasse zijn alle door Tamiya gemaakt M chassis. M3,M5,M6 enz. Alleen met de gebruikelijke tweewiel aandrijving. (er is een 4 wieldrive maar die mag niet meedoen) Toegestane accu’s zijn: 7,2V/ 6cell NIMH of 7.4V/2S LiPo Minimaal gewicht van 1100 gram per chassis (incl body) Als motor de makkelijk verkrijgbare Carson-cup motor. Banden de Tamiya M serie, de S, M en H uitvoering. Verder geen eisen aan de hopups, Tamiya, 3racing enz. Body is om de kosten te drukken ook vrij van merk.

Overige informatie m.b.t. de clubwedstrijden:

Berekenen Maximale Tandwiel Overbrenging (MTO) De MTO is eenvoudig uit te rekenen door het aantal tanden van je spur (hoofdtandwiel) te delen door het aantal tanden van je pinion (motortandwiel) en dit te vermenigvuldigen met de eindoverbrenging van de auto. Eindoverbrenging per chassistype: TT-01; 2,6 TA-06; 2,17 TB-03; 2,437 TB-04; 2,5 FF-03; 2,6 TT-02; 2,6 TA-05; 2.25 X-RAY T3; 1,9 X-RAY T4; 1,9

Voorlopige lijst met toegestane borstelmotoren tbv de Stock Toerwagen, F1 klasse Mini klasse:

Borstelmotoren Stock Toerwagen Klasse: -Tamiya 24T motor -Tamiya 25T motor -Tamiya Sports Tuned motor -Tamiya Lightly Tuned motor -Carson Cup Machine -Ansmann Clash 28T -Ansmann Clash 2.0 23T -Ansmann Clash 2.0 28T -Tamiya 27T motoren Borstelmotoren F1 klasse: -Ansmann Clash 2.0 28T -Tamiya 27T motor -Tamiya Formula Tuned motor Motor Mini: -Carson CupMachine